• Welcome to Kart Racing Pro Official Forum. Please login or sign up.
 
November 26, 2020, 05:15:06 AM

News:

Kart Racing Pro release11f available! :)


Czech

Started by Franik, October 14, 2016, 09:09:18 AM

Previous topic - Next topic

Franik

Jsou zde uživatelé z končin českých. Vím z kart závodů že pár človíčků zde je. Zajímaly by mě zkušenosti a rady v českém jazyce.

Ondrej Nigrin

Copak by jsi rád?