• Welcome to Kart Racing Pro Official Forum. Please login or sign up.
 
July 03, 2022, 03:58:37 AM

News:

Please read the FORUM RULES


Czech

Started by Franik, October 14, 2016, 09:09:18 AM

Previous topic - Next topic

Franik

Jsou zde uživatelé z končin českých. Vím z kart závodů že pár človíčků zde je. Zajímaly by mě zkušenosti a rady v českém jazyce.

Ondrej Nigrin

Copak by jsi rád?