• Welcome to Kart Racing Pro Official Forum. Please login or sign up.
 
April 05, 2020, 07:49:59 am

News:

Kart Racing Pro release10b available! :)


Czech

Started by Franik, October 14, 2016, 09:09:18 am

Previous topic - Next topic

Franik

Jsou zde uživatelé z končin českých. Vím z kart závodů že pár človíčků zde je. Zajímaly by mě zkušenosti a rady v českém jazyce.

Ondrej Nigrin

Copak by jsi rád?